Regulamin rezerwacji usług i zadatków w salonie "Modestic"

1

Salon „Modestic” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 50,00zł, 100,00zł oraz 1000zł brutto na poczet usług kosmetycznych, makijaży oraz szkoleń.

 

2

Zadatek na poczet usług kosmetycznych, makijaży oraz szkoleń można wpłacić w salonie „Modestic” zlokalizowanego w Rzeszowie na ul. 3 maja 12a lub w Warszawie ul Puławska 320 w godzinach pracy salonu w formie gotówki lub kartą płatniczą. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek lub/i potwierdzenie wpłaty zadatku.

3

Zadatek na poczet usług kosmetycznych, makijaży oraz szkoleń można dokonać w formie płatności online w serwisie Stripe. Klient dostaje indywidualny link do płatności na określoną kwotę.

4

Salon „Modestic” zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy salonu.

5

Kwota wpłaconego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.

6

Zadatek jest bezzwrotny (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika salonu o anulowaniu rezerwacji na 3 dni (72h) przed planowanym terminem realizacji usługi na poczet której zadatek był wpłacony. Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.

7

 Salon „Modestic” informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 3 dni (72h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

8. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.