10 jednorazowych okładów chłodzących do laserowego usuwania

Okład chłodzący wykorzystywany jest w celu zmniejszenia bólu i obrzęku w trakcie i po laserowym usuwaniu.

UWAGA:

  • nie zamrażać
  • nie stosować na otwarte rany
  • nie rozrywać torebki – zawartość torebki pozostawia plamy i jest szkodliwa w przypadku połknięcia
  • w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy obficie spłukać wodą
  • w przypadku połknięcia zawartości i/ lub kontaktu ze skórą i oczami, natychmiast wezwać lekarza
  • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
  • po wykorzystaniu, produkt powinien być utylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • produkt przeznaczony do jednorazowego użytku
  • należy unikać nadmiernego schłodzenia objawiającego się zasinieniem i/lub pieczeniem.

25